Θερμιδομετρητής

(BMI) Δείκτης Μάζας Σώματος

 


 

(ΒΜΡ) Βασικός Μεταβολικός Ρυθμός