Σοβαρή ανδρική υπογονιμότητα: αντιμετώπιση με νέες μεθόδους (IMSI – PICSI)

Σοβαρή ανδρική υπογονιμότητα: αντιμετώπιση με νέες μεθόδους (IMSI – PICSI) Σοβαρή ανδρική υπογονιμότητα: αντιμετώπιση με νέες μεθόδους (IMSI – PICSI)

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τη για την ανδρική υπογονιμότητα και την αντιμετώπισή της με τη βοήθεια της εξωσωματικής.

Όταν ένα ζευγάρι αντιμετωπίζει ανδρική υπογονιμότητα, δηλαδή σπέρμα χαμηλό σε αριθμό – κινητικότητα – μορφολογία, τότε η μέθοδος της μικρογονιμοποίησης (ICSI) είναι συχνά απαραίτητη για να επιτευχθεί η γονιμοποίηση των ωαρίων από το σπέρμα.

Κατά τη μικρο-γονιμοποίηση (έγχυση του σπερματοζωαρίου μέσα στο ωάριο με τη βοήθεια μικροσκοπίου μεγάλης μεγέθυνσης και ειδικών μικροχειριστηρίων), τα σπερματοζωάρια επιλέγονται από τους εμβρυολόγους με βάση τα διεθνή κριτήρια μορφολογίας και κινητικότητας.

Τι γίνεται όμως όταν τα πράγματα είναι πιο δύσκολα και η μικρογονιμοποίηση δεν είναι αρκετή; Πλέον υπάρχουν νέα όπλα στα χέρια του γυναικολόγου αναπαραγωγής και των εμβρυολόγων για την αντιμετώπιση της σοβαρής ανδρικής υπογονιμότητας.

PICSI

Πρόκειται για ένα νέο τρόπο επιλογής σπερματοζωαρίων για μικρο-γονιμοποίηση που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο του Yale και εφαρμόζεται πλέον σε πολλές μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Η μέθοδος PICSI έχει ως στόχο την επιλογή των πιο λειτουργικά ικανών σπερματοζωαρίων που θα χρησιμοποιηθούν για μικρο-γονιμοποίηση. Πριν να πραγματοποιηθεί η μικρο-γονιμοποίηση, τα σπερματοζωάρια επιλέγονται ως εξής: τοποθετούνται σε ένα ειδικό τρυβλίο (‘πιατάκι’ εργαστηρίου) με μια ειδική επίστρωση (υαλουρονικό οξύ). Τα σπερματοζωάρια καλύτερης ποιότητας (τα πιο ώριμα) δεσμεύονται πάνω σε αυτή την επίστρωση και επιλέγονται από τους εμβρυολόγους.

Μελέτες έχουν δείξει ότι σπερματοζωάρια που δεσμεύονται από το υαλουρονικό οξύ εμφανίζουν λιγότερες χρωμοσωμικές ανωμαλίες και χαμηλότερο ποσοστό κατακερματισμού του DNA. Με αυτό τον τρόπο επιλογής των σπερματοζωαρίων, προσπαθούμε να επιτύχουμε τη δημιουργία εμβρύων καλύτερης ποιότητας, δηλαδή με μεγαλύτερη πιθανότητα εμφύτευσης και επίτευξης εγκυμοσύνης.

Για ποιους ασθενείς είναι κατάλληλο το PICSI;

Το PICSI έχει νόημα όταν παρατηρείται υψηλό ποσοστό DFI (DNA – fragmentation index) στην εξέταση κατακερματισμού του DNA στο δείγμα σπέρματος.

IMSI

Με τη μέθοδο IMSI (Intracytoplasmic Morphologically Selected sperm Injection), τα σπερματοζωάρια που θα χρησιμοποιηθούν για να γονιμοποιήσουν τα ωάρια επιλέγονται με ειδικό μικροσκόπιο πολύ υψηλής ανάλυσης. Οι εμβρυολόγοι διαλέγουν τα ‘καλύτερα’ σπερματοζωάρια με βάση συγκεκριμένα μορφολογικά κριτήρια. Η καλύτερη μορφολογία πιθανόν να συσχετίζεται με καλύτερη δυναμική για ανάπτυξη καλύτερης ποιότητας εμβρύων και τελικά πιθανά αυξημένο ποσοστό κυήσεων. Το IMSI θεωρείται ότι προσφέρει ένα επιπλέον πλεονέκτημα σε σχέση με τη μικρο-γονιμοποίηση, γιατί επιτρέπει τη λεπτομερέστερη επιλογή των σπερματοζωαρίων. Αυτό έχει νόημα για ζευγάρια με πολύ κακή μορφολογία σπέρματος. Ο εμβρυολόγος μπορεί να χρειαστεί 2-3 ώρες για να επιλέξει τα κατάλληλα σπερματοζωάρια.

Σε ποιες περιπτώσεις συστήνεται το IMSI;

Σε κλινικό επίπεδο, τα ζευγάρια που φαίνεται ότι ωφελούνται είναι αυτά στα οποία υπάρχει
– σοβαρός ανδρικός παράγοντας υπογονιμότητας, ιδίως κακή μορφολογία, δηλαδή υψηλό ποσοστό ανώμαλων μορφών
– χαμηλό ποσοστό γονιμοποίησης ή χαμηλή ποιότητα εμβρύων σε προηγούμενες προσπάθειες σχετιζόμενη με την χαμηλή ποιότητα σπέρματος
– προηγούμενες αποτυχίες μετά από θεραπεία με εξωσωματική ή προηγούμενες βιοχημικές κυήσεις και αποβολές.

Το πιθανό όφελος από την εφαρμογή του IMSI είναι μικρότερος αριθμός βιοχημικών κυήσεων και αποβολών και αυξημένο ποσοστό κλινικών κυήσεων για τα συγκεκριμένα ζευγάρια. Το IMSI είναι ασφαλές όσον αφορά την υγεία των παιδιών που γεννιούνται, όμως η πραγματική θεραπευτική του αξία για την υπογονιμότητα μακροπρόθεσμα απομένει να αποδειχθεί.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τη για την ανδρική υπογονιμότητα και την αντιμετώπισή της με τη βοήθεια της εξωσωματικής από την ομάδα γυναικολόγων αναπαραγωγής, εμβρυολόγων και μαιών του κέντρου γυναικολογίας και αναπαραγωγής Γέννημα IVF.

Διαβάστε επίσης